Saarikassa asiakkaiden hyvinvointi turvataan sensoriteknologian avulla


Asiakaslähtöisyyttä, yksilöllisyyttä ja aikaa - Saarikassa asiakkaiden hyvinvointi turvataan sensoriteknologian avulla

lokakuuta 24, 2020

Resurssipula on yksi Sosiaali- ja terveysalan suurimmista haasteista, kun hoitohenkilökuntaa ei ole riittävästi kattamaan tulevien vuosikymmenten hoivatarvetta. Perusturvaliikelaitos Saarikka näkee teknologian keskeisenä osana ratkaisua hankalalle tilanteelle ja kohtaa tulevaisuuden haasteet rohkealla kokeilunhalulla. Haastattelimme palvelupäällikkö Anu Kinnusta ja palveluvastaava Laura Kuuselaa keskustellaksemme teknologian roolista Saarikan arjessa.

Tulevaisuuden hoiva-ala tarvitsee älykästä teknologiaa

Saarikassa on tänä päivänä käytössä monenlaista teknologiaa tukemassa hoitotyön arkea. Teknologian avulla pieni ja ketterä kuntayhtymä voi räätälöidä järjestelmät asiakkaidensa tarpeiden mukaan, ja näin ollen turvata asiakkaiden hyvinvointia sekä elämänlaatua. Hoitohenkilökunnalle jää samalla enemmän aikaa keskittyä hoitotyöhön, kun teknologiset ratkaisut auttavat rutiinitehtävissä. Teknologia on Saarikalle keskeinen osa tulevaisuuden hoivaa.

- Olemme innokkaita ottamaan uutta teknologiaa käyttöön ja haemme jatkuvasti uusia ratkaisuja. Tämä on ainoa keino pärjätä tulevaisuudessa, Saarikan palvelupäällikkö Anu Kinnunen aloittaa.

Kokeilunhalukkuutensa ansiosta Saarikka on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön sensoriteknologiaa hyödyntävän Tunstallin virtuaalisen yökierron ja kaatumisen tunnistuksen. Ratkaisun avulla hoitohenkilökunta suorittaa yökierron, seuraa asukkaiden aktiivisuutta omassa huoneessa sekä reagoi nopeasti kaatumis- ja poistumistilanteisiin etäyhteyden avulla.

- Tulevaisuudessa ratkaisut tullaan räätälöimään entistä enemmän asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikille tulisi olla omia tarpeita vastaava ratkaisu ja järjestelmä. Tavoitteena on parantaa ja turvata asiakkaiden hyvinvointi sekä elämänlaatu.

Anu Kinnunen, palvelupäällikkö

Yöhoitajan siirto päivävuoroon toi enemmän asiakasaikaa

Virtuaalisen yökierron käyttöönotto ei ollut itsestäänselvyys. Ratkaisun avulla haluttiin siirtää yksi yöhoitaja päivävuoroon, asiakkaita eniten hyödyntävään ajankohtaan. Koska yökiertoa ei oltu aiemmin tehty sensoriteknologian avulla, joutui Saarikka hakemaan Aluehallintoviraston lausuntoa järjestelmän käytöstä.

- Tavoitteemme oli saada Lauran vastuualueelta tehostettua palveluasumista osittain tavalliseksi palveluasumiseksi. Olimme Aluehallintovirastoon yhteydessä ja he eivät nähneet esteitä tehostetun palveluasumisen muuttamista tavalliseksi palveluasumiseksi, mikäli tällainen järjestelmä saataisiin käyttöön. Päätöksen avulla pystyimme siirtämään yöhoitajan päivävuoroon, kertoo Anu.

Aluehallintoviraston hyväksynnän jälkeen vuorossa oli omaisille tiedottaminen. Yöhoitajan vaihtaminen sensoriteknologiaan ei aluksi innostanut asukkaiden omaisia, mutta keskustelun avulla hekin lähtivät hankkeeseen mukaan odottavaisina.

-Olemme saaneet positiivista palautetta omaisilta. He ovat huomanneet lisääntyneen henkilökunnan, mutta myös kuinka paljon nopeampaa voimme reagoida esimerkiksi kaatumistilanteeseen. Hoitajalle tulee 5 minuutin sisällä hälytys asiakkaan kaatumisesta tai poistumisesta.

Laura Kuusela, palveluvastaava

Sensori huomaa asiakkaan kaatumisen

Tunstallin virtuaalinen yökierto ja kaatumisen tunnistus hyödyntää kamera- ja sensoriteknologiaa tunnistaakseen poikkeuksia asiakkaan elinympäristössä. Asiakkaan kaatuessa, pudotessa sängystä tai ollessa liikkumatta liian kauan sensori huomaa tapahtuman, jolloin hoitohenkilökunnalle välittyy hälytys tilanteesta. Henkilökunta voi hälytyksen aikana aktivoida videoyhteyden asiakkaan huoneeseen luodakseen tilannekuvan tapahtuneesta. Videokuvan avulla voidaan arvioida avuntarpeen luonne ja kiireellisyys.

Virtuaalisen yökierron aikana hoitohenkilökunta aktivoi kamerayhteyden asiakkaan huoneeseen ennakkoon sovittuna aikana varmistaakseen, että henkilö nukkuu turvallisesti omassa sängyssään. Ratkaisun ansiosta asiakkaan yöunia ei tarvitse häiritä fyysisellä yökäynnillä, kun hoitohenkilökunta voi tehdä tilannekatsauksen etäyhteyden avulla. Saarikassa ratkaisu mahdollisti myös yöhoitajan siirron päivävuoroon.

- Minulla olisi ollut erittäin vaikeaa toteuttaa henkilökunnan riittävyyttä ilman tällaista järjestelmää. Olemme myös saaneet hyvin vastakaikua  henkilökunnan puolelta, mikä helpotti käyttöönottoa. Loppujen lopuksi henkilöstö luo sen arvon teknologialle, kuvailee Laura.

Enemmän aikaa harrastetoiminnalle

Saarikan tavoitteena on tukea ikäihmisten turvallista, aktiivista ja ennen kaikkea hyvää elämää. Keskeinen osa tätä on mielekkään arjen toiminnan järjestäminen asiakkaille.

- Nyt henkilökunnalla on huomattavasti enemmän aikaa touhuta harrastetoiminnan kanssa. Se näkyy kyllä päivittäisessä työssä. Yksikössämme on erittäin aktiivista ja innovatiivista porukkaa, joka järjestää kaikenlaista toimintaa muikun puhkomisesta vuolemiseen, Laura kuvailee.

Saarikassa nähdään teknologia henkilökuntaa tukevana ja uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja luovana. He näkevät, että eri teknologian avulla voidaan räätälöidä jokaiselle asukkaalle omien tarpeiden mukainen ratkaisukokonaisuus. Tulevan syksyn aikana Saarikka laajentaa virtuaalisen yökierron ja kaatumisen tunnistuksen myös kotihoidon piiriin. Ratkaisun avulla kotihoidon henkilöstö pystyisi reagoimaan esimerkiksi kaatumistilanteeseen nopeammin, kun ilmoitus tapahtuneesta saapuu henkilöstölle automaattisesti.

Tiedolla johtaminen auttaa tunnistamaan lisääntyneen palveluntarpeen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on vanhus- ja vammaisasiakkailla muiden tukipalveluiden ohella mahdollista saada turvapuhelin- ja turva-auttajapalvelua, joka auttaa tukemaan asiakkaan selviytymistä kotona ja arjessa. Palvelun hyvinvointialueelle tuottaa Tunstall Oy.

Lisätietoja

Teknologiset innovaatiot toivat muistisairaille asukkaille mahdollisuuden liikkua vapaammin omassa ympäristössä

Harakärrsgården ei käytä sanoja kuten potilas tai käyttäjä. Ruotsissa sijaitsevassa muistisairaiden hoitokodissa keskitytään jokaisen asukkaan ainutlaatuiseen elämäntarinaan ja hoivatarpeen huomioimiseen. Lue miten teknologia luo turvallisen elinympäristön hoitokodin asukkaille.

Lisätietoja

Oulun kaupungin kotihoito avasi oven avaimettomalle ovenavaukselle

Oulun kaupungin kotihoito otti syksyllä 2018 käyttöönsä Tunstallin arkea sujuvoittavan ratkaisun: avaimettoman ovenavauksen. Sirpa Saarela Oulun kotihoidosta kertoo palvelun käyttöönotosta.

Lisätietoja