Henkilöturva

Turvallinen työympäristö

Väkivallan ehkäiseminen varmatoimisella hälyttimellä

Monilla työpaikoilla normaali työtilanne voi äkkiä muuttua uhkaavaksi. Varma ja nopea hälytys uhkatilanteessa lisää työntekijän turvallisuutta ja mielenrauhaa. Avun pyytäminen ja saaminen uhkaavassa tilanteessa onnistuu nopeasti ja luotettavasti. Tunstallin Henkilöturvajärjestelmä mahdollistaa nopean ja huomaamattoman hälytyksen uhkatilanteissa ja toimii fyysisen koskemattomuuden turvana. Asiakkaan tarpeisiin muotoutuva hälytysratkaisu on helposti laajennettavissa, ja se tuo vapautta ja turvallisuutta henkilökunnan arkeen sekä vähentää avuttomuuden tunnetta erilaisia tilanteita kohdattaessa.

Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. (Työturvallisuuslaki 27 §)


Tunstall Henkilöturva soveltuu:
Sairaalat ja terveyskeskukset - PalvelutalotKotihoito -  Tuettu asuminen  - Lastensuojelun kohteet - Psykiatristen palveluiden avotoimipisteet - Päihdekuntoutuksen yksiköt - Sosiaalihuollon toimipisteet - Kenttätyötä ja kotikäyntejä tekeville työntekijöille
   


Henkilöturvaratkaisut kiinteistöissä

Hälytykset näkyvät halutuissa käytävä- ja toimistonäytöissä tai työaseman hälytysnäytössä sekä mobiililaitteissa. Hälytys voi olla hiljainen tai hälytysnäytöt voidaan varustaa isoillakin sireeneillä.

 

Kiinteäosoitteinen

Nopea ja edullinen ratkaisu, joka ei vaadi paikannusinfran rakentamista. Hälytysnimi pysyy muuttumattoma, esim. “Laboratorio”. Työntekijä pitää mukanaan kevyttä ja pienikokoista hälytintä työvaatteen taskun reunassa tai katkeavassa turvakaulanauhassa. Uhkaavassa tilanteessa työntekijä painaa hälyttimestä, jolloin hälytys välitetään kohteen vaatimusten mukaisille vastaanottajille.

 

Paikantava

Paikkatieto saadaan hälytyksestä kiinteistöjen paikannusmäärittelyiden mukaisesti, eli paikannustieto on muuttuva. Työntekijä pitää mukanaan kevyttä ja pienikokoista hälytintä työvaatteen taskun reunassa tai katkeavassa turvakaulanauhassa. Uhkaavassa tilanteessa työntekijä painaa hälyttimestä, jolloin hälytys välitetään kohteen vaatimusten mukaisille vastaanottajille.

 

Tilahälytin

Yksinkertaisimmillaan henkilöturvaratkaisuna työntekijöille soveltuvat kiinteäosoitteiset ja kiinteästi asennetut tilahälyttimet vastaanotto- ja muissa tiloissa. Hälytin voidaan kiinnittää esim. pöytään, ovenpieleen tai seinään. Hälytysnimi pysyy muuttumattoma, esim. “Laboratorio”.


Henkilöturvaratkaisut ulkona liikkuvalle

Liikkuvan työntekijän turva

Tunstallin henkilöturvaratkaisu liikkuvalle henkilöstölle toimii älypuhelimessa, johon on asennettu Tunstallin mobiilisovellus.

Työntekijä pitää mukanaan kevyttä ja pienikokoista turvahälytintä työvaatteen taskun reunassa tai katkeavassa turvakaulanauhassa. Uhkaavassa tilanteessa työntekijä painaa hälyttimestä. Saapuvasta hälytyksestä näytetään GPS-sijaintitieto karttapohjalla esitettynä. Hälytys voidaan välittää eteenpäin myös  vartiointiliikkeelle esim. SMS-viestinä.Henkilöturvaratkaisut voidaan toteuttaa joko täysin asiakkaan tiloihin asennettuna paikallisena ratkaisuna tai Tunstallin SaaS-palveluna.

Järjestelmän tapahtumalokia voidaan soveltaa mm. tapahtumien jälkiseurantaan sekä tilanteiden ennakointiin ja turvallisuuden kohentamiseen.

Saatavilla huolettomana kuukausimaksullisena kokonaispalveluna tai kertainvestointina ja siihen erikseen hankittavana ylläpitopalveluna.


Kehitetään joustava henkilöturvakokonaisuus teidän tarpeisiinne. 
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Huolto ja tuki, Turvapalvelukeskus, Tilaukset, Laskutus, Myynti ja markkinointi, Toimipisteet ja vaihde

Lisätietoja

Tunstall Oy toimittaa Helsingin kaupungin terveysasemille henkilöturvaratkaisut

Helsingin kaupunki on valinnut Tunstall Oy:n kumppanikseen henkilöturvaratkaisuihin kaupungin terveysasemille.

Lisätietoja