Palvelutalot

Itsenäinen asuminen turvallisessa ympäristössä

Palvelutaloratkaisumme tuovat turvallisuutta ja huolettomuutta asukkaiden ja hoitohenkilökunnan arkeen. Ratkaisumme mahdollistavat muistihäiriöisten, ikäihmisten ja kehitysvammaisten itsenäisemmän asumisen ja elämisen palvelutalossa. Hälytysjärjestelmämme vähentää niin asukkaiden kuin myös omaisten huolta, kun avun pyytäminen on helppoa ja sen nopea saaminen on turvattu.


Tutustu palvelutaloratkaisuihimme:


Hoitajakutsu

Hoitajakutsuratkaisumme mahdollistaa asiakkaalle yksinkertaisen tavan saada yhteys hoitohenkilökuntaan. Henkilökunta saa asiakkaan kutsun hälytysviestinä ja heillä on mahdollisuus ottaa puheyhteys hälyttäneeseen asiakkaaseen.

Lisätietoja

Henkilöturva

Kartoitamme henkilöstönne henkilöturvajärjestelmien tarpeen ja toimitamme työpaikkanne tarpeisiin suunnittelemamme turvajärjestelmäratkaisun.

Lisätietoja

Poistumisvalvonta

Asiakkaalla saattaa olla tarve lähteä oman turvallisen yksikön ulkopuolelle, jolloin hoitajien on tärkeää saada poistumisesta tieto nopeasti. Muistihäiriöiselle voidaan antaa ranteeseen tai vaatteeseen kiinnitettävä, automaattisesti hälyttävä hälytin.

Lisätietoja

Muuntuva järjestelmäkokonaisuus

Tarjoamme teille monipuoliset palvelumme ja laajan osaamisemme, jotta voitte keskittyä laadukkaaseen hoitotyöhön. Palvelumme sisältävät kaiken konsultoinnista ja ratkaisujen suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon. Otamme erilaisten järjestelmien suunnittelussa aina huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Ratkaisumme helpottavat ja edistävät asukkaiden hoitamista ja hyvinvointia kotona, palvelutaloissa ja sairaalahoidossa.

Ammattitaitoinen asennus ja käyttöönotto

Palvelutaloihin ammattitaidolla suunniteltujen hoitajakutsu-, henkilöturva- ja muistihäiriöisten poistumisvalvontajärjestelmien toimituksiin kuuluu ammattitaitoinen asennus ja käyttöönotto. Lisäksi toteutamme koulutukset ja käytönopastukset tarpeittenne mukaan. Voimme huolehtia ratkaisujen koko elinkaaren hallinnasta, mikä pitää sisällään asennuksen, käyttöönoton, koulutuksen, dokumentaation sekä järjestelmän ylläpidon.


Rakennetaan yhdessä toimiva kokonaisuus teidän tarpeisiinne!