Virtuaalinen asiakaskäynti

Turvallisuutta arkeen sensoriteknologian avulla vuorokauden ympäri

Tunstallin uusi VAC -järjestelmä turvaa palveluasumisyksiköiden arjen sensoriteknologian avulla. Asukkaan huoneeseen asennettava sensorikamera reagoi poikkeuksiin asukkaan elinympäristössä ja ilmoittaa näistä hoitohenkilökunnalle. Kamerasensorin avulla voidaan myös tehdä ajastettuja virtuaalisia asiakaskäyntejä, jolloin hoitohenkilökunta voi ennalta määritellyn, esimerkiksi 30 sekunnin, ajan yhdistää asukashuoneen kamerasensoriin ja tarkistaa, että asukkaalla on kaikki hyvin.

Sensoriteknologian automaattiset hälytykset sujuvoittavat hoitohenkilökunnan arkea huomattavasti, kun aikaa vievät tarkistuskäynnit jäävät pois. Samalla asukkaiden nopea avunsaanti on taattua.

 


Aktiivisuuden seuranta

VAC aktiivisuuden seurantajärjestelmä mahdollistaa automaattisen aktiivisuuden seurannan asukkaan omassa kodissa.

Lisätietoja

Kaatumisen tunnistus

VAC kaatumisen tunnistus varmistaa turvallisen asumisen omassa kodissa. Asukkaan huoneeseen asennettava sensorikamera reagoi kaatumiseen ja järjestelmä hälyttää hoitohenkilökunnan paikalle.

Lisätietoja

Virtuaalinen yökierto

VAC virtuaalinen yökierto vähentää fyysisten asiakaskäyntien määrää kun asiakaskäynti voidaan tehdä etänä sensorikameran avulla.

Lisätietoja

Saarikassa asiakkaiden hyvinvointi turvataan sensoriteknologian avulla

"Olemme saaneet positiivista palautetta omaisilta. He ovat huomanneet lisääntyneen henkilökunnan, mutta myös kuinka paljon nopeampaa voimme reagoida esimerkiksi kaatumistilanteeseen. Hoitajalle tulee 5 minuutin sisällä hälytys asiakkaan kaatumisesta tai poistumisesta."

Laura Kuusela, Palveluvastaava 

Lue miten sensoriteknologia säästää hoitohenkilökunnan aikaa Saarikassa.


Haluatko lisätietoja ratkaisusta?