Aktiivisuuden seuranta

Tunstallin sensoriteknologiaa hyödyntävä aktiivisuuden seurantajärjestelmä mahdollistaa automaattisen aktiivisuuden seurannan asukkaan omassa kodissa.  Älykäs sensori reagoi poikkeavuuksiin käyttäytymisessä ja ilmoittaa tästä hoitohenkilökunnalle. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa tavanomaista pidempää sängyssä oleskelua, asunnossa liikkumisen lisääntymistä tai asunnosta poistumista. Asukkaan käyttäytymisen muutokset voivat johtua esimerkiksi alkavasta muistisairaudesta.


Virtuaalinen asiakaskäynti

Turvallisuutta arkeen sensoriteknologian avulla vuorokauden ympäri.

Lisätietoja

Virtuaalinen yökierto

VAC virtuaalinen yökierto vähentää fyysisten asiakaskäyntien määrää kun asiakaskäynti voidaan tehdä etänä sensorikameran avulla.

Lisätietoja

Kaatumisen tunnistus

VAC kaatumisen tunnistus varmistaa turvallisen asumisen omassa kodissa. Asukkaan huoneeseen asennettava sensorikamera reagoi kaatumiseen ja järjestelmä hälyttää hoitohenkilökunnan paikalle.

Lisätietoja