Kaatumisen tunnistus

Tunstallin sensoriteknologiaa hyödyntävä kaatumisen tunnistus varmistaa turvallisen asumisen omassa kodissa. Asukkaan huoneeseen asennettava sensorikamera reagoi kaatumiseen ja mikäli asukas ei omatoimisesti nouse lattialta hälyttää järjestelmä hoitohenkilökunnan paikalle. Sensoriteknologian automaattiset hälytykset sujuvoittavat hoitohenkilökunnan arkea huomattavasti, kun aikaa vievät tarkistuskäynnit jäävät pois. Samalla asukkaiden nopea avunsaanti on taattua.


Aktiivisuuden seuranta

VAC aktiivisuuden seurantajärjestelmä mahdollistaa automaattisen aktiivisuuden seurannan asukkaan omassa kodissa.

Lisätietoja

Virtuaalinen yökierto

VAC virtuaalinen yökierto vähentää fyysisten asiakaskäyntien määrää kun asiakaskäynti voidaan tehdä etänä sensorikameran avulla.

Lisätietoja

Virtuaalinen asiakaskäynti

Turvallisuutta arkeen sensoriteknologian avulla vuorokauden ympäri.

Lisätietoja