Tiedote (julkaisuvapaa)Tunstall Oy toimittaa Helsingin kaupungin terveysasemille henkilöturvaratkaisut

elokuuta 24, 2023

Väkivallan uhka on valitettavan tavallista sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Työntekijät kokevat pelkoa työssään, mikä heikentää työmotivaatiota ja lisää sairauspoissaoloja huomattavasti. Helsingin kaupunki on valinnut Tunstall Oy:n kumppanikseen henkilöturvaratkaisuihin kaupungin terveysasemille.

 

Valittu järjestelmä turvaa hoitohenkilöstön arjen ja parantaa työn laatua ja tehokkuutta. Sopimukseen kuuluu järjestelmän toimittaminen sekä ylläpitopalvelut 15 Helsingin kaupungin terveysasemalle. Asennukset alkavat myöhemmin tänä vuonna. Aiemmin Tunstall on toimittanut Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisiin toimipisteisiin vuosien ajan henkilökunnan turvajärjestelmiä. Niitä on toimitettu mm. lastensuojelun, psykiatrian, sosiaali- ja perhepalveluiden sekä kehitysvammahuollon toimipisteisiin.

 

Henkilöturvahankinnat perustuvat työturvallisuuslakiin 27 §. Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen.

 

”Henkilöturvajärjestelmämme tarkoituksena on estää väkivaltaa. Henkilöstöllä on paikantava mukana pidettävä hälytin, jolla voi hälyttää apua tarvittaessa. Mahdollisten uhkaavien tilanteiden ennakointi hoitotyössä ja asiakaskohtaamisissa on erityisen tärkeää. Hälytin on huomaamaton eikä hankaloita mitenkään työn tekoa. Hälytinnapin painaminen uhkaavassa tilanteessa on helppoa ja lähiapu tulee nopeasti paikalle hälytyksen saatuaan” kertoo Tunstall Oy:n toimitusjohtaja Mika Rajasalo.

 

Tehyn sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisille toteuttaman kyselyn mukaan vastaajista 69 % ilmoitti, että on itse kokenut työssään työuran aikana fyysisen väkivallan uhkaa tai tekoja. Alle 35-vuotiaista vastaajista väkivaltaa tai sen uhkaa oli kokenut peräti 84 % (Tehy ry, 2021).

   

Lisätietoja antaa:
Mika Rajasalo
toimitusjohtaja Tunstall Oy
mika.rajasalo@tunstall.com
040 566 6880

Logot, kuvia: Tunstall Mediapankki

"Yli 65 vuoden kokemuksella Tunstallin teknologiaa on integroitu asuntoihin, terveyssektorille sekä sosiaalipalveluihin maailmanlaajuisesti. Käyttäen strategista osaamistamme luomme uraauurtavia, elämää mullistavia ratkaisuja, jotka tukevat ennaltaehkäisevien hoivapalveluiden tuottamista." 


Ota yhteyttä

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje

Tilaa tuoreimmat Tunstall-uutiset suoraan sähköpostiisi!

Lisätietoja

Kotihoito ja palveluasuminen 2023

Lisätietoja