Tiedolla johtaminen auttaa tunnistamaan lisääntyneen palveluntarpeen

marraskuuta 12, 2023

Turvapuhelin- ja turva-auttajapalvelu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Turvapalvelu auttaa arjessa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on vanhus- ja vammaisasiakkailla muiden tukipalveluiden ohella mahdollista saada turvapuhelin- ja turva-auttajapalvelua, joka auttaa tukemaan asiakkaan selviytymistä kotona ja arjessa. Palvelun hyvinvointialueelle tuottaa Tunstall Oy.

Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkailla on usein taustalla sairauksia, jotka ovat riskitekijöitä asiakkaan kotona selviämiselle.

Palvelu sisältää ympärivuorokautisen turvapuhelinhälytysten käsittelyn sekä turva-auttajakäynnit. Palvelu toimii katkeamattomasti vuoden jokaisena päivänä, ja siihen sisältyy myös laitteiden asennus ja huolto.

Asiakkailla on käytössään turvapuhelin ja hälytyspainike sekä mahdollisia lisälaitteita, kuten ovihälytin. Turvapuhelinpalvelun piiriin kuuluvia asiakkaita on hyvinvointialueella tällä hetkellä yli 1700. Vantaan ja Keravan alueen turvahälytyksiä on kuukaudessa keskimäärin yli 5000 kappaletta ja turva-auttamiskäyntejä noin 350.

Keväällä 2023 turvapalvelu laajeni kattamaan yhteisöllisen asumisen yksiköt. Turvapalvelukeskus käsittelee yksiköistä tulevat puhelut, jolloin hoitajien keskittyminen asiakastyöhön helpottuu hälytyksiin vastaamisen sijaan.


Tunstallin turvapalvelukeskus päivystää 24/7

Kun asiakas painaa hälytyspainiketta, turvapuhelin ottaa yhteyden Tunstallin turvapalvelukeskukseen ja puheyhteys aukeaa. Turvapuhelinpäivystäjä keskustelee asiakkaan kanssa ja tekee arvion avuntarpeesta. Kaikki turvapalvelukeskuksen päivystäjät ovat rekisteröityneitä lähi- tai sairaanhoitajia. Päivystäjän tekemän tilannearvion mukaan asiakkaan luokse lähetetään tarvittaessa turva-auttaja. Mikäli asiakas tarvitsee sairaankuljetusta, on turvapuhelinpäivystäjä tai kohteeseen menevä turva-auttaja yhteydessä hätäkeskukseen. Turva-auttamisen alihankkijakumppanina toimii EMA Finland Oy.


Tiedolla johtaminen auttaa reagoimaan asiakkaiden tilanteen muutokseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen järjestämisen ja ostopalvelujen päällikkö Satu Kiuru kertoo, että hyvinvointialueen kotihoidon asiakkaat ovat pääasiassa iäkkäitä vanhuksia, vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Suuri osa heistä on yksin asuvia. Heidän toimintakykynsä on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumisensa tueksi ulkopuolista apua.

Satu Kiuru jatkaa: ”Asiakkaiden tilanne saattaa huonontua nopeasti. Tunstall tuottaa meille säännöllisesti sopimuksen mukaista tietoa asiakkaiden hälytyksistä ja turva-auttamiskäynneistä. Olemme kehittäneet yhteistyössä uusia raportointimalleja, jotta pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaan tilanteessa tapahtuviin muutoksiin ja tunnistamaan lisääntyneen palveluntarpeen. Yhteistyössä Tunstallin kanssa olemme kehittäneet raportointia vuosiraportoinnista reaaliaikaisempaan asiakaskäyntien ja hälytysmäärien muutosten seurantaan”.

Tunstallin turvapalvelujohtaja Kaisa Väätämöinen on tyytyväinen aktiiviseen ja avoimeen yhteistyöhön VAKE:n kanssa: ” On todella hienoa kehittää toimintaa ja palveluita yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Tiivis yhteistyö tuottaa lopulta paremman asiakaskokemuksen.”

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) vastaa Vantaan ja Keravan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä. VAKE:n henkilöstömäärä on noin 4 800 ja se palvelee noin 280 000 asukasta.


Saarikassa asiakkaiden hyvinvointi turvataan sensoriteknologian avulla

Älykkäät sensorit huomaavat jos asukas on kaatunut omassa huoneessa ja hälyttää heti hoitohenkilökunnan paikalle. Nyt hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa viriketoiminnalle, kun teknologia auttaa asiakkaiden turvallisuuden varmistamisessa.

Lisätietoja

Teknologiset innovaatiot toivat muistisairaille asukkaille mahdollisuuden liikkua vapaammin omassa ympäristössä

Harakärrsgården ei käytä sanoja kuten potilas tai käyttäjä. Ruotsissa sijaitsevassa muistisairaiden hoitokodissa keskitytään jokaisen asukkaan ainutlaatuiseen elämäntarinaan ja hoivatarpeen huomioimiseen. Lue miten teknologia luo turvallisen elinympäristön hoitokodin asukkaille.

Lisätietoja

Oulun kaupungin kotihoito avasi oven avaimettomalle ovenavaukselle

Oulun kaupungin kotihoito otti syksyllä 2018 käyttöönsä Tunstallin arkea sujuvoittavan ratkaisun: avaimettoman ovenavauksen. Sirpa Saarela Oulun kotihoidosta kertoo palvelun käyttöönotosta.

Lisätietoja