Oulun kaupungin kotihoito avasi oven avaimettomalle ovenavaukselle

helmikuuta 21, 2020

Avainten käsittely haasteellista Oulun kotihoidossa

Avainten noutaminen ja luovuttaminen olivat haasteellinen osa Oulun kaupungin kotihoitoa. Liian usein kotihoidon henkilökunta odotti kollegalta asiakkaan avaimia, kun asiakaskäynnit suorittivat eri hoitajat ja asiakkaan kotiin oli käytössä vain yksi avain. Pitkät välimatkat lisäsivät tilanteen haastavuutta, kun toimistolta asiakkaalle on jopa 60 km. Henkilöstön aika kului avainten vaihtoon ja sopivan vaihtopaikan sopimiseen, mikä oli pois asiakasajasta. 

Sujuvuutta työarkeen avaimettomalla kotihoidolla

Syksyllä 2018 Oulun kaupunki investoi avaimettomaan ovenavaukseen Kuntien Tieran avustuksella. Tunstallin tuottaman palvelun avulla fyysiset avaimet korvattiin mobiilisovelluksen digitaalisilla avaimilla. Nyt kotihoidon henkilökunta käy asiakaskäynneillä mobiilisovelluksen ja kotihoidon asiakkaiden oveen asennetun lukkomoduulin avulla. Fyysisiä avaimia ei enää tarvita. Tämä tuo merkittävää ajansäästöä ja joustavamman työtavan. Samalla Oulun kotihoidon arjen hahmottaminen helpottuu, kun lukkojen taustajärjestelmästä voi tarkistaa milloin tietyllä lukolla on käyty ja kuka vierailun suoritti.

Katso video! Avaimeton ovenavaus Oulun kotihoidossa. 

Sirpa Saarela Oulun kotihoidosta kertoo avaimettoman kotihoidon käyttöönotosta

Syksyllä 2018 Oulun kotihoito aloitti mittavan projektin, kun avaimettoman ovenavauksen käyttöönotto aloitettiin. Tulevan vuoden aikana 1300 lukkoa asennettaisiin kotihoidon asiakkaiden oviin ja 400 henkilöstä koostuva kotihoidonhenkilöstö ottaisi asteittain käyttöönsä arkea sujuvoittavan ratkaisun. Oulun kotihoidon tavoite oli vähentää avainten käsittelyyn kulunutta aikaa ja siten lisätä asiakasaikaa.

Tapasimme Oulun kotihoidon kehittämiskoordinaattorin Sirpa Saarelan Helsingissä kuullaksemme projektin vaiheista ja henkilöstön vastaanotosta.

- Henkilökunnan palaute on ollut todella positiivista, nyt ei enää tarvitse odottaa iltatyöntekijää ja avaintenvaihtoja ei tarvitse tehdä matkan varrella, Saarela aloittaa.

Ratkaisun käyttöönoton jälkeen kotihoidon arkeen on tullut enemmän joustavuutta.

- Tämä ratkaisu on otettu kotihoidon työntekijöiden työtä helpottamaan. Mobiilisovelluksesta pidetään ja sitä on todella helppo käyttää. Varahenkilöstö hyötyy tästä äärettömän paljon. He kulkevat ympäri Oulua ja voivat olla eri päivinä eri kotihoidon yksikössä, Saarela jatkaa.

Avaimeton kotihoito on räätälöity palvelukokonaisuus, jossa kotihoito vuokraa lukkoja tarpeen mukaan. Palvelu sisältää lukkojen asennuksen, käyttöönoton sekä poiston tarvittaessa. Ratkaisun käyttö ja laajennus on tehty mahdollisimman huolettomaksi kun Tunstall vastaa projektin eri vaiheista.

- Asennusprosessi meni hyvin. Koko projektiin meni noin vuosi. Otimme yhden kotihoidon alueen pilotiksi, jossa teimme ensimmäiset asennukset. Tämän jälkeen lähdimme laajentamaan asennuksia koko kaupunkiin, Saarela kuvailee projektin kulkua

Teknologia tärkeä työkalu tulevaisuuden haasteille

Ikäihmisten määrän kasvaessa kunnat joutuvat harkitsemaan uusia palvelumalleja. Oulun kotihoito näkee teknologian välttämättömänä työkaluna, jotta tulevaisuuden tarpeeseen voidaan vastata.

- Ensisijainen palvelu tulee olemaan etäkotihoidon kautta. Fyysinen kotihoito tarjottaisiin, kun on enemmän palvelutarvetta ja on perusteltu syy tälle. Asiakasmääräthän kasvavat yleisellä tasolla, joten tarve kaikelle teknologialle kasvaa, myös sähköiselle ovenavaukselle, selventää Saarela.

Avaimettoman kotihoidon suosio on huimassa kasvussa, jo yli 35 kuntaa on valinnut ratkaisun sujuvoittamaan kotihoidon arkea. Palvelulla tehdään vuosittain lähes 10 miljoonaa mobiiliavausta tukien kotihoitajien työn joustavuutta ja dynaamista kulkua 10 000 kotihoidon asiakkaan luo.


Henkilökunnan palaute on ollut todella positiivista; nyt ei enää tarvitse odottaa iltatyöntekijää ja avaintenvaihtoja ei tehdä matkan varrella.

Sirpa Saarela, Oulun kotihoito


Lue avaimettomasta ovenavauksesta ja katso video ratkaisun käytöstä. 

Lisätietoja

Tiedolla johtaminen auttaa tunnistamaan lisääntyneen palveluntarpeen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on vanhus- ja vammaisasiakkailla muiden tukipalveluiden ohella mahdollista saada turvapuhelin- ja turva-auttajapalvelua, joka auttaa tukemaan asiakkaan selviytymistä kotona ja arjessa. Palvelun hyvinvointialueelle tuottaa Tunstall Oy.

Lisätietoja

Saarikassa asiakkaiden hyvinvointi turvataan sensoriteknologian avulla

Älykkäät sensorit huomaavat jos asukas on kaatunut omassa huoneessa ja hälyttää heti hoitohenkilökunnan paikalle. Nyt hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa viriketoiminnalle, kun teknologia auttaa asiakkaiden turvallisuuden varmistamisessa.

Lisätietoja

Teknologiset innovaatiot toivat muistisairaille asukkaille mahdollisuuden liikkua vapaammin omassa ympäristössä

Harakärrsgården ei käytä sanoja kuten potilas tai käyttäjä. Ruotsissa sijaitsevassa muistisairaiden hoitokodissa keskitytään jokaisen asukkaan ainutlaatuiseen elämäntarinaan ja hoivatarpeen huomioimiseen. Lue miten teknologia luo turvallisen elinympäristön hoitokodin asukkaille.

Lisätietoja