Ennustava tekniikka ennakoi tulevaisuuden onnettomuudet kotona

huhtikuuta 27, 2021

Pian tekniikka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ​​havaitsemaan muutokset terveydenhuollon asiakkaiden terveydentilassa, ja tukea ennaltaehkäisevien toimenpiteiden aloittamisen, hoitopolun aikaisemmassa vaiheessa. Tätä kutsutaan ennustavaksi tekniikaksi ja se on muotoutumassa tärkeäksi työkaluksi tulevaisuuden hoivassa.

Ennustava tekniikka tarkoittaa, että tekniikan avulla pyritään ennakoimaan ja ennustamaan tulevaisuuden tapahtumia – kuten kaatumisia tai muistisairauden kehittymistä. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet voidaan näin toteuttaa yhä aikaisemmassa vaiheessa ja yksilö voi jatkaa omannäköisen elämän elämistä pidempään.  

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet voivat vähentää kaatumisia kotona

Kaatumisen ennakointi on esimerkki ennustavan tekniikan mahdollisuuksista. Tänä päivänä on olemassa antureita, jotka auttavat meitä havaitsemaan, onko käyttäjä kaatunut. Pian voimme myös ennustaa riskin, että käyttäjä kaatuu lähitulevaisuudessa.

"Emme puhu kaatumisesta muutaman sekunnin kuluttua, vaan siitä, että tunnistetaan liikemallit ja aletaan hyvissä ajoin tunnistamaan poikkeamia niissä" kertoo Tunstallin tuotekehityksen johtaja Niklas Rosander.

Kaatuminen on ikäihmisten yleisin kotitapaturma. Ennustavan tekniikan avulla voidaan esimerkiksi ennakoida kaatumisonnettomuuksia kotona ja suunnitella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi tasapainoharjoittelua. Ennustavan tekniikan avulla kaatumisen riski vähenee ja samalla käyttäjän turvallisuus ja turvallisuudentunne omassa kodissa kasvaa.

"Ennustavan tekniikan avulla yksilö voi saada apua aikaisemmassa vaiheessa, mikä ylläpitää terveyttä ja parantaa henkilön elämänlaatua. Samalla terveydenhuollon resursseja säästetään, kun kaatumisonnettomuuksien määrää voidaan vähentää" Niklas tiivistää.  

Kaatumisen tunnistus toi turvaa palvelutalon arkeen

Tunstallin kaatumisen tunnistus hyödyntää kamera- ja sensoriteknologiaa tunnistaakseen poikkeuksia palvelutaloasukkaan elinympäristössä. Asukkaan kaatuessa, pudotessa sängystä tai ollessa liikkumatta liian kauan sensori huomaa tapahtuman, jolloin hoitohenkilökunnalle välittyy hälytys tilanteesta. Hoitohenkilökunta voi hälytyksen aikana aktivoida videoyhteyden asiakkaan huoneeseen luodakseen tilannekuvan tapahtuneesta ja arvioida avuntarpeen larvioida avuntarpeen luonteen ja kiireellisyyden.

”Omaiset ovat huomanneet kuinka paljon nopeammin voimme reagoida esimerkiksi kaatumistilanteeseen. Hoitajalle tulee viiden minuutin sisällä hälytys asiakkaan kaatumisesta tai poistumisesta” kertoo perusturvaliikelaitos Saarikan palvelupäällikkö Anu Kinnunen.


Ennustavan tekniikan avulla yksilö voi saada apua aikaisemmassa vaiheessa, mikä ylläpitää terveyttä ja parantaa henkilön elämänlaatua. Samalla terveydenhuollon resursseja säästetään, kun kaatumisonnettomuuksien määrää voidaan vähentää

Tunstallin I&D:n johtaja Niklas Rosander.


Kotihoito

Kotihoidon ratkaisujemme avulla vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat voivat elää itsenäistä ja turvallista elämää valitsemassaan paikassa – kotona tai palveluasunnossa.

Lisätietoja

Kaatumisen tunnistus

VAC kaatumisen tunnistus varmistaa turvallisen asumisen omassa kodissa. Asukkaan huoneeseen asennettava sensorikamera reagoi kaatumiseen ja järjestelmä hälyttää hoitohenkilökunnan paikalle.

Lisätietoja

Saarikassa asiakkaiden hyvinvointi turvataan sensoriteknologian avulla

Älykkäät sensorit huomaavat jos asukas on kaatunut omassa huoneessa ja hälyttää heti hoitohenkilökunnan paikalle. Nyt hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa viriketoiminnalle, kun teknologia auttaa asiakkaiden turvallisuuden varmistamisessa.

Lisätietoja