Avaimeton ovenavaus

Mutkattoman työarjen puolesta

Avainten noutaminen ja luovuttaminen seuraavalle niitä tarvitsevalle vie noin kuusi prosenttia kotihoidon henkilökunnan työajasta. Etenkin suurilla maantieteellisillä alueilla avainten käsittely voi viedä jopa 15 prosenttia työajasta, joka on 30-60 minuuttia hoitohenkilöä kohden päivässä. Avaimettoman kotihoidon avulla avainten käsittelyyn kuluvaa aikaa voidaan lyhentää merkittävästi tuoden enemmän aikaa asiakastyölle sekä helppoutta kotihoidon arkeen

Mitä on avaimeton ovenavaus?

Tunstallin avaimeton ovenavaus on ratkaisu kotihoidon aikaa vievään avainten käsittelyyn. Palvelun avulla kotihoidon henkilökunta kulkee asiakaskäynneillä perinteisten avainten sijaan mobiilisovelluksen digitaalisilla avaimilla. Ratkaisu koostuu matkapuhelimeen asennettavasta sovelluksesta ja taustajärjestelmästä, sekä fyysisestä Carelock – lukkomoduulista, joka avaa lukon. Helppokäyttöisessä sovelluksessa valitaan "avaa" –painike, jolloin järjestelmämme tarkistaa taustalla käyttäjän oikeudet ja avaa asiakkaan lukkomoduulin. Palvelun taustajärjestelmä toimitetaan täysin selainpohjaisena, joka ei vaadi erillisiä laiteinvestointeja.

Turvallisuus edellä

Mobiiliavausten avulla vältytään avainten häviämiseltä, varastamiselta ja luvattomalta kopioinnilta. Kaikki avaukset suoritetaan siihen tarkoitetulla mobiilisovelluksella. Matkapuhelin yhdistää lukkomoduuliin Bluetooth-yhteyden avulla, jolloin erillistä PIN-koodia lukkoon ei tarvita. Avainturvallisuus lisääntyy ja säästytään hukattujen avainten uudelleensarjoituskustannuksilta. 

Kuka kävi ovella ja milloin? 

Kaikki käynnit rekisteröityvät lukkomoduulien taustajärjestelmään käyttäjä- ja lukkomoduulikohtaisesti. Taustajärjestelmästä voidaan tarkistaa: kenen asiakkaan luona on käyty, kuka käynnin suoritti ja milloin sekä kauan käynti kesti. Näin ollen raportointi kotihoidon työajasta tarkentuu ja laadukas tiedonkeräys ja tiedolla johtaminen mahdollistetaan. Käyntien lokitiedot ovat lisäksi iso turvallisuustekijä, myös kotihoidon asiakkaalle.  


Avaimeton lääkekaappi

Tunstallin avaimeton lääkekaappi on turvallinen ratkaisu lääkkeiden säilytykseen. Avaimeton lääkekaappi avataan ja lukitaan mobiilisovelluksen tai kaukosäätimen avulla fyysisten avainten sijaan.

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja avaimettomasta ovenavauksesta?