Tunstall vahvistaa turvapalvelutoimintaansa ostamalla Oy Verifi Ab:n koko osakekannan. Yritysosto on osa laajempaa kasvustrategiaa, jossa Tunstallin tavoite on digitalisoida sosiaali- ja terveyspalveluita niin, että nykyisten reaktiivisten palveluiden lisäksi kotona asuvaa ikäihmistä voitaisi auttaa ennakoivan ja ennustavan teknologian avulla.  Tunstall ostaa vaasalaisen turvapalvelukeskuksen – Etäpalveluiden tuottaminen hyvinvointialueille tavoitteena

toukokuuta 18, 2022

Kansainväliseen Tunstall Healthcare Groupiin kuuluva Tunstall Oy toimittaa teknologiaratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Syksyllä 2021 Tunstall laajensi palveluvalikoimaansa Suomessa lanseeraamalla turvapalvelutoiminnan, jonka tavoitteena on turvata ikäihmisten arki omassa kodissa, sekä säästää sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja. Nyt Tunstall laajentaa turvapuhelinpalveluaan ostamalla Oy Verifi Ab:n (Verifi). Verifi on Vaasassa toimiva, turvapuhelinhälytyksiä vastaanottava turvapalvelukeskus.

Laajennus osana Tunstallin pitkäaikaista kasvustrategiaa

Sosiaali- ja terveysalalla on viime vuosina nähty suuri digiloikka, jonka aikana digitaalisten palveluiden kysyntä ja käyttöönotto Suomessa on kasvanut. Tunstallin uusin yritysosto Suomessa on osa laajempaa kansainvälistä kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on tuoda digitaalisia, ennustavia ja ennakoivia turvapalveluita kuntien eri hoivaa ja hoitoa tarvitsevien asiakasryhmien turvaksi.

”Yritysoston myötä pyrimme vahvistamaan omaa jalansijaa Suomessa. Olemme toimittaneet pitkään turvateknologiaa Suomen kunnille, sairaanhoitopiireille ja yksityisille palveluntarjoajille. Yritysosto on siten merkittävä strateginen siirto Tunstallille, että siirrymme teknologiatuottajasta selkeämmin palvelutuottajaksi.” kertoo Tunstall Oy:n toimitusjohtaja Mika Rajasalo.

”Verifi on tuottanut yksityisiä turvallisuuspalveluita vuodesta 2003. Yrityksellä on laaja kokemus turvapalveluista ja asiakaskuntaa on Pohjanmaalla ja Ruotsissa. Yritysoston myötä Tunstall laajentaa toimintaansa ja saa samalla tiimiinsä pätevän, kaksikielisen henkilöstön. Koen Henkilöstön osaamisen erittäin arvokkaana osana yritysoston kokonaisuutta” Rajasalo jatkaa.

Etäpalveluiden laajempi käyttöönotto yritysoston myötä

Yli 70 000 ikäihmistä Suomessa käyttää Tunstallin valmistamia turvapuhelimia arjen turvaamiseen. Tämä on yli 80 % Suomessa käytössä olevista turvapuhelimista. Turvapuhelinpalvelut ovat kauan pysyneet samana – ikäihminen painaa turvapainiketta ja turvapalvelukeskus vastaa puheluun ja arvioi avuntarpeen. Tunstall haluaa luoda etäpalvelumalleja, joissa kotona asuvan ikäihmisen toimintakyky voidaan ylläpitää niin, että turvapainiketta ei tarvita yhtä paljon ja kotona asumista voidaan jatkaa entistä pidempään. Hyödyntämällä sensoreiden keräämää tietoa voidaan havaita terveyden heikentyminen aikaisemmassa vaiheessa ja tarjota arkea tukevia palveluita hoitopolun aikaisemmassa vaiheessa.

Turvapalvelukeskuksemme kautta voimme vastaanottaa perinteisiä turvapuheluita kotona asuvilta ikäihmisiltä. Näemme kuitenkin suuria mahdollisuuksia sensoriteknologian keräämässä tiedossa ja sen käyttämisessä ikäihmisten toimintakyvyn arviointiin ja hoitosuunnitelman luomiseen. Tavoitteena tässä on mahdollistaa kotona asuminen pidempään ja lykätä palveluasumisyksikköön muuttoa.” kertoo Mika Rajasalo.

Lisätietoja:

Mika Rajasalo
Toimitusjohtaja, Tunstall Oy
Puh. +358 40 566 6880

Meistä

Olemme maailman johtava turvallisten hoito- ja hoivaratkaisujen tuottaja. Tutustu meihin ja visioomme tulevaisuuden hoivaratkaisuista.

Lisätietoja

Tunstall aloittaa turvapalvelutoiminnan Suomessa

Tunstall avaa turvapalvelukeskuksen Suomeen. Laajennuksen tavoitteena on tukea tehokkaampien hoivamallien luomista ja digitalisoida Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut niin, että nykyisten reaktiivisten palveluiden lisäksi voitaisiin auttaa kotona asuvaa ikäihmistä ennakoivan teknologian avulla.

Lisätietoja