Henkilöturva

Turvallisuus osana arkea

Väkivallan uhka on valitettavan tavallista palvelualoilla; sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, oppilaitoksissa ja kaupan alalla. Työntekijät kokevat pelkoa työssään, mikä heikentää työmotivaatiota ja lisää sairauspoissaoloja huomattavasti.

Kartoitamme henkilöstönne henkilöturvajärjestelmien tarpeen ja toimitamme työpaikkanne tarpeisiin suunnittelemamme turvajärjestelmäratkaisun. Voimme huolehtia ratkaisujen koko elinkaaren hallinnasta, mikä pitää sisällään asennuksen, käyttöönoton, koulutuksen, dokumentaation sekä järjestelmän ylläpidon.

Kehitetty yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa

Tunstallin hälytysjärjestelmät on kehitetty läheisessä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa parhaan soveltuvuuden varmistamiseksi. Henkilöturvajärjestelmä tarjoaa jousta­van kokonaisuuden, joka räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti; langattomana, langallisena tai niiden yhdis­telmänä. Järjestelmä on helppo laajentaa useille toimipisteille ja saatavilla on haluttu määrä hälyttimiä.

Paranna työn laatua ja tehokkuutta

Kun hankitte nykyaikaisen ja laadukkaan turvajärjestelmämme, turvaatte henkilöstönne arjen ja parannatte työn laatua ja tehokkuutta.


Kehitetään joustava henkilöturvakokonaisuus teidän tarpeisiinne. 
Ota yhteyttä

Taysin uutta sairaalaa rakentamassa

Lue miten me Tunstallilta osallistuimme Tampereen yliopistollisen sairaalan historian mittavimpaan rakennushankkeeseen toimittamallamme henkilöturvaratkaisulla.

Lisätietoja

Hoitajakutsujärjestelmä

Hoitajakutsujärjestelmämme varmistaa että apu on aina lähellä. Monipuolinen hälytysjärjestelmämme kehitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa, näin varmistaen toimivan palvelukokonaisuuden.

Lisätietoja