• Koti
  • Muistisairaudet ja teknologia

Muistisairaudet ja teknologia

Muistisairaudet yleistyvät ja ne nähdään suurena kansanterveydellisenä haasteena. Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä ja määrän arvioidaan tuplaantuvan vuoteen 2060 mennessä. Muistisairauksien yleistymisen myötä on yhä tärkeämpää varmistaa yhteiskunnan valmius tukea muistisairauden kanssa elävien ihmisten elämää. Tarvittava tuki on tiedon ja ymmärtämisen lisääminen sekä oikeiden tukipalveluiden ja apuvälineiden saatavuuden varmistaminen. Teknologia on yksi tärkeä apuväline muistisairauden kanssa elävän ihmisen arjen turvaamiseen.

Teknologia käyttöön jo muistisairauden alkuvaiheessa

Muistisairauden alkuvaiheessa muistisairas ihminen selviytyy parhaiten tutussa ympäristössä tuttujen rutiinien ympäröimänä, kuten omassa kodissa. Kotona asumista voidaan tukea eri apuvälineiden avulla, jotka tekevät arjesta turvallisemman. Mukana kulkeva GPS-turvakello on esimerkki turvallisuutta lisäävästä teknologiasta, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen oman kodin ulkopuolella. Eksymis- tai kaatumistilanteessa turvakelloa käytetään hälytyksen tekemiseen ja GPS-sijainnin avulla apu voidaan lähettää oikeaan paikkaan nopeasti. Turvapuhelintoiminnon avulla voidaan myös ohjeistaa eksynyt henkilö takaisin kotiin tai tutumpaan ympäristöön. Uusien apuvälineiden käyttöönotto on hyvä aloittaa mahdollisimman aikaisin, jotta tuote on tuttu sairauden edetessä.

Sensoriteknologia turvaa arjen kotona ja huomaa muutoksia terveydentilassa

Kodin turvallisuutta voidaan lisätä myös sensoriteknologian avulla. Kotiin asennettavat sensorit keräävät tietoa kodin aktiviteeteista, kuten jääkaapin tai ulko-oven avaamisesta, huoneiston lämpötilasta tai sängystä nousemisesta. Jääkaapilla käymisen vähentyminen voi esimerkiksi tarkoittaa, että muistisairas ihminen on unohtanut syödä. Sensorien keräämän tiedon avulla voidaan huomata pienetkin muutokset arjessa. Kerätyn tiedon avulla hoitohenkilökunta voi suunnitella tukipalveluita henkilön arjen tukemiseksi ja näin ollen muistisairas ihminen voi jatkaa kotona asumista mahdollisimman kauan.

Haluatko tietää lisää turvallisuutta lisäävistä palveluistamme?

Ota yhteyttä!Syyskuu on maailman Alzheimer-kuukausi

Tunstall on mukana tekemässä yhteiskunnasta muistiystävällisemmän. Syyskuun aikana tulemme jakamaan tietoa muistisairauksista ja teknologisista ratkaisuista, jotka tukevat muistisairauden kanssa elävien ihmisten elämää.

Lisätietoja