Palvelutalot

Itsenäinen asuminen turvallisessa ympäristössä

Palvelutaloratkaisumme tuovat turvallisuutta ja huolettomuutta asukkaiden ja hoitohenkilökunnan arkeen. Ratkaisumme mahdollistavat muistihäiriöisten, ikäihmisten ja kehitysvammaisten itsenäisemmän asumisen ja elämisen palvelutalossa. Hälytysjärjestelmämme vähentää niin asukkaiden kuin myös omaisten huolta, kun avun pyytäminen on helppoa ja sen nopea saaminen on turvattu.


Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisut

Autamme teitä hoitajakutsu- ja henkilökunnan turvajärjestelmäratkaisujen tarvekartoituksessa ja rakennamme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiinne parhaiten soveltuvan langattoman, helppokäyttöisen hälytysjärjestelmän. Suunnittelemme monipuolisen ja nykyaikaisen järjestelmän vastaamaan juuri teidän tarpeitanne sekä hoitohenkilökunnan että asukkaiden näkökulmasta.

 

Ammattitaitoinen asennus ja käyttöönotto

Palvelutaloihin ammattitaidolla suunniteltujen hoitajakutsu-, henkilöturva- ja muistihäiriöisten kulunvalvontajärjestelmien toimituksiin kuuluu ammattitaitoinen asennus ja käyttöönotto. Lisäksi toteutamme koulutukset ja käytönopastukset tarpeittenne mukaan. Voimme huolehtia ratkaisujen koko elinkaaren hallinnasta, mikä pitää sisällään asennuksen, käyttöönoton, koulutuksen, dokumentaation sekä järjestelmän ylläpidon.


Muuntuva järjestelmäkokonaisuus

Tarjoamme teille monipuoliset palvelumme ja laajan osaamisemme, jotta voitte keskittyä laadukkaaseen hoitotyöhön. Palvelumme sisältävät kaiken konsultoinnista ja ratkaisujen suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon. Otamme erilaisten järjestelmien suunnittelussa aina huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Ratkaisumme helpottavat ja edistävät asukkaiden hoitamista ja hyvinvointia kotona, palvelutaloissa ja sairaalahoidossa.Ratkaisujemme avulla palvelutalon henkilökunta käsittelee saapuvat hälytykset vaivattomasti ja helposti. Taustalla toimiva tekniikka luo asukkaille turvallisen, kodinomaisen ympäristön ja varmistaa laadukkaan hoidon.


Rakennetaan yhdessä toimiva kokonaisuus teidän tarpeisiin. 
Ota yhteyttä

Henkilöturvajärjestelmä

Lisätietoja

Muistihäiriöisten kulunvalvonta

Lisätietoja

Hoitajakutsujärjestelmä

Lisätietoja