Palvelutalot

Itsenäinen asuminen turvallisessa ympäristössä

Palvelutaloratkaisumme tuovat turvallisuutta ja huolettomuutta asukkaiden ja hoitohenkilökunnan arkeen. Ratkaisumme mahdollistavat muistihäiriöisten, ikäihmisten ja kehitysvammaisten itsenäisemmän asumisen ja elämisen palvelutalossa. Hälytysjärjestelmämme vähentää niin asukkaiden kuin myös omaisten huolta, kun avun pyytäminen on helppoa ja sen nopea saaminen on turvattu.


Hoitajakutsujärjestelmä

Hoitajakutsujärjestelmämme varmistaa että apu on aina lähellä. Monipuolinen hälytysjärjestelmämme kehitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa, näin varmistaen toimivan palvelukokonaisuuden.

Lisätietoja

Kulunvalvonta

Poistumisvalvontajärjestelmämme varmistaa että hoitajat saavat nopeasti tiedon potilaan mahdollisesta poistumisesta. Joustava järjestelmämme sopeutuu esimerkiksi muistihäiriöisten kulunvalvontaan.

Lisätietoja

Muuntuva järjestelmäkokonaisuus

Tarjoamme teille monipuoliset palvelumme ja laajan osaamisemme, jotta voitte keskittyä laadukkaaseen hoitotyöhön. Palvelumme sisältävät kaiken konsultoinnista ja ratkaisujen suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon. Otamme erilaisten järjestelmien suunnittelussa aina huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Ratkaisumme helpottavat ja edistävät asukkaiden hoitamista ja hyvinvointia kotona, palvelutaloissa ja sairaalahoidossa.

Ammattitaitoinen asennus ja käyttöönotto

Palvelutaloihin ammattitaidolla suunniteltujen hoitajakutsu-, henkilöturva- ja muistihäiriöisten kulunvalvontajärjestelmien toimituksiin kuuluu ammattitaitoinen asennus ja käyttöönotto. Lisäksi toteutamme koulutukset ja käytönopastukset tarpeittenne mukaan. Voimme huolehtia ratkaisujen koko elinkaaren hallinnasta, mikä pitää sisällään asennuksen, käyttöönoton, koulutuksen, dokumentaation sekä järjestelmän ylläpidon.


Rakennetaan yhdessä toimiva kokonaisuus teidän tarpeisiin!